info@skoparany.cz

Pouze pro členy klubu

Dynamická střelba je střelba, kde se snoubí přesnost a rychlost.

Střelecký parkur nebo praktická střelba je sport, který se zrodil v USA v roce 1947 v Quantiku ve Praktická střelba se zrodila v padesátých letech minulého stolení v Americe a disciplína jako taková se začala střílet podle pravidel I.P.S.C. (The International Practical Shooting Confederation) od roku 1976. Pro více informací doporučujeme kliknout na www.ipsc.org.

DVC = Diligentia Vis Celeritas = Přesnost Síla Rychlost

IPSC je úžasné v tom, že střelec musí prokázat komplexní dovednosti střelby statické, ale hlavně v pohybu, přičemž se mohou zároveň pohybovat i terče.

Střelci mají za úkol odstřílet všechny situace, anglicky stage, závody ve skupině, které se říká squad. Na každém stanovišti dostanou od rozhodčího tzv. briefing, kde se střelci dozví, kolik ran situace vyžaduje, kde se startuje a jaké jsou bezpečnostní požadavky. Na ty se v IPSC klade obzvláště důraz.

Velikost závodu se odvíjí odpočtu situací.

Závod Level I může mít libovolný počet situací, ale takový závod Level III jich musí nabídnout střelcům minimálně 12. Na kontinentálních mistrovstvích se jich střílí 24 a na mistrovství světa 30. Některé závody trvají i několik dní. Obvykle se střílí od 6-12 situací za den.

Výsledky závodu se hodnotí jak dle individuálního pořadí, tak i dle součtu výsledků střelců přihlášených do týmu. Týmy jsou klíčové v závodech národní reprezentace, kde svými výsledky bojují nejlepší střelci vybraní z účastnických států.

Na IPSC není nikdy pozdě

Závodníci mohou startovat v následujících DIVIZÍCH dle úprav na zbrani:

A/ Production – pistole prakticky přímo z linky od výrobce

B/ Production Optic – stejné jako Production, ale ještě s optickým zaměřovačem

C/ Standard – musí splňovat maximální rozměr tak, aby se vešla do „krabice“

D/ Open – „Formule 1“ IPSC, kde jsou dovoleny téměř jakékoliv úpravy zbraně.

E/ Revolver

V poslední době je oblíbenou divizí také divize PCC (Pistol Caliber Carbine) a brokovnice.

Zároveň střelci mohou střílet v KATEGORIÍCH:

A/ JUNIOR – do 21 let

B/ LADY – ženy

C/ SENIOR – od 50 let

D/ SUPER SENIOR – od 60 let

České stránky dynamické střelby najdete zde: www.ipsc.cz

Kalendář závodů a jejich výsledky jsou k dispozici na https://ipsc.zone/