info@skoparany.cz

Pouze pro členy klubu

Střelecký klub Opařany založen 1994

Prvních 10 let činnosti SK Opařany bylo ve znamení budování a rozšiřování střelnice současně s organizací mezinárodních závodů. Nejdůležitější bylo, že i v dobách nejsložitějších držel klub dohromady a každý člen přispěl, jak mohl. Uznání patří úplně všem členům, kteří toto budovatelské období vydrželi. Na tomto místě je vhodné vyzdvihnout několik členů, kteří byli součástí hlavního motoru v budovatelském období před Mistrovstvím Evropy 2004. Byli to Rudolf De Fant, který byl vlastně nejmenovaným stavbyvedoucím velkého rozšíření střelnice pro ME 2004, Michal Hořejší, který řešil většinu technického vybavení střelnice, Luboš Dolejší, který byl vždy významnou oporou předsedy klubu ve funkci jednatele klubu a Jan Urban, který byl hospodářem klubu ve velmi pohnutém a náročném přípravném období. Specifickou osobností je Luboš Mrzena, který toho nikdy na schůzi moc nenamluvil, ale jeho tesařský um se projevil na všech dřevěných stavbách střelnice. I Zdeněk Kozojed, který vlastně nikdy neměl čas, vždy zvládnul veškeré vodoinstalace. Láďa Brůžek, který byl dokázal zorganizovat pomoc se Zemědělským družstvem Opařany, přestože nikdy nestřílel. Díky výsadbě stromů Petra Picha se střelnice vrátila do přirozené přírody a poskytuje více stínu pro závodníky a celkově zapadá do karjiny.

V tomto období obdržel klub významnou finanční pomoc formou půjčky od SBTS (Svaz branně technických sportů) na přípravu střelnice v Opařanech. Bez této pomoci by se ME 2004 nikdy na střelnici v Opařanech nekonalo. O tuto pomoc se zasadil tehdejší předseda SBTS a generální sekretář APS ČR (Asociace praktické střelby ČR) pan Dr. Josef Skalník.

Zde pomohla také obec Opařany s garancí půjčky. Hlavním garantem pro obě strany (SBTS a obec Opařany) ale vždy zůstal Josef Hořejší jako prezident APS ČR, tehdejší předseda Střeleckého klubu Opařany. Za zmínku jistě stojí, že SK Opařany dokázal po účetní uzávěrce ME 2004 dluh splatit. Po ME 2004 zůstal v obci Opařany sportovní stánek evropské úrovně s ohromnou reputací a jméno Opařany je známé střelecké veřejnosti, nejen v Evropě, dodnes.

Záběr a dovednosti klubových střelců jsou obrovské. Od střelců specializujících se na přesnost, přes střelce dynamické střelby IPSC, westernové nadšence až po střelce brokovnice a vojenské pušky (příznivci vojenské historie). Na střelnici vyrostli světové špičky IPSC sestry Lenka a Michaela Hořejší, David Zvěřina, Zdeněk Švehla ml. a evropské eso ve westernové střelbě Jiří Novák alias George Roscoe.

Klub začínal organizací mnoha malých klubových závodů a závodů na kovové siluety, při nichž členové klubu sbírali cenné zkušenosti a připravoval se na do té doby největší závod v historii České republiky. Díky obrovskému nadšení a energii se střelnice rozšířila mezi lety 2000-2004 do takových rozměrů, kdy se stala jednou z největších střelnic IPSC v Evropě a v roce 2004 byla připravená na pořádání Mistrovství Evropy v IPSC střelbě. Tímto se Opařany nesmazatelně zapsaly na světovou střeleckou mapu a staly se pojmem skloňovaným v mnoha pádech.

V dalších letech střelnice hostovala Mistrovství Evropy 2009 ve střelbě IPSC z brokovnice a několikrát westernové Mistrovství Evropy (2003, 2009, 2013, 2017, 2018).

V posledních letech klub částečně utlumil svou činnost co se týká organizování závodů, ale jeho členové se věnují střelbě nadále a pilně se starají o pořádek a udržování střelnice v co nejlepším stavu.

Historie klubu

SVAZARM – téměř 50 let střeleckého areálu v Opařanech

Budování střelnice v opařanské Růžové Dolince se datuje na přelom 70. a 80. let spolu se vznikem místní myslivecké střelnice spadající pod organizaci SVAZARM při JZD Opařany. Tehdy byla povolena střelnice ve velmi primitivních podmínkách, kdy se doslova střílelo přes strouhu do protějšího svahu bez jakýchkoliv ochranných prvků. Po ukončení činnosti SVAZARMu po Sametové revoluci v roce 1989 se klub transformoval do klubu AVZO Opařany při AVZO TSČ ČR.

Činnost klubu byla však omezená. Klub zahájil stavbu budovy střelnice, ale zůstala nedokončena. Následně zapracoval zub času a vandalové.

1989 – 1994 AVZO

Ke konci období přestal klub vykazovat činnost. Rozestavěná budova střelnice byla v devastovaném stavu a prostor střelnice byl reprezentován pouze nezakrytou stokou, neexistovala palebná postavení. Policejní orgány zakázaly činnost střelnice. Přes zubožený stav to byl alespoň úřední základ existence jakési střelnice.

Klub AVZO se stavil pasivně k přijímání nových členů. Bylo tedy nutné hledat jiné možnosti a tak se Josef Hořejší rozhodl v červenci roku 1994 požádat Obecní úřad Opařany o nákup lomu na Karlově pro budoucí střelnici nového klubu, který chtěl založit. Z důvodu nejasnosti vlastnictví pozemků byla žádost zamítnuta. To však bylo impulsem pro AVZO, aby začali s Josefem Hořejším jednat o dalších krocích. V této době byly navázány velmi dobré vztahy s Františkem Kuchtou, tehdejším představitelem AVZO Opařany. Členové klubu AVZO pochopili, že hlavním úmyslem bylo znovuobnovení střelnice a její činnosti. František Kuchta se tak na jaře 1995 stal prvním správcem zbrojnice nového klubu. Všichni členové nového klubu byli uvedeni na novém hromadném zbrojním průkazu. Díky tomu si mohli zbraně půjčovat ke sportovnímu účelu. Zbraně byly o několik let, na popud pana Kuchty, rozprodány mezi členy klubu formou aukce a zbrojní sklad byl zrušen.

Oživení klubu a vybudování střelnice

10. října 1994 založení Sportovně střeleckého klubu Opařany pod Českým střeleckým svazem

Podzim 1994 – začátek budování střelnice v Opařanech

18. července 1995 – vznik klubu IPSC Tábor č. 24 pod Českou asociací praktické střelby

20. srpna 1995 – otevření střelnice v Opařanech a první klubový závod

18. ledna 1997 – přešel klub IPSC Tábor i s většinou členů pod hlavičku SK Opařany

15. února 2001 – vznik Střeleckého klubu Opařany jako sdružení občanů. Tento klub je nezávislý na národních organizacích a sdružuje sportovní střelce mnoha střeleckých disciplín.

Postup budování střelnice a organizace závodů ME

Prvních 7 boxů dokončeno v červenu 2000 (Mezinárodní mistrovství ČR, IPSC pistole, CNC 2000)

Dalších 7 boxů připraveno na červen 2001 (Mezinárodní mistrovství ČR, IPSC pistole, CNC 2001)

24 boxů připraveno na Mistrovství Evropy 2004 (IPSC pistole)

Mistrovství Evropy v IPSC brokovnici 2009

Mistrovství Evropy ve westernové střelbě 2003, 2009, 2013

Otevření 100 metrové střelnice v roce 2013

10. října 1994 byl tedy založen nový otevřený střelecký klub – Sportovně střelecký klub Opařany s 15 členy, který byl registrován pod číslem 680 u Českého střeleckého svazu. Předsedou se stal Josef Hořejší, jednatelem Jiří Míka , hospodářem Ladislav Brůžek a správcem zbraní František Kuchta. Ještě existující Klub AVZO byl jeho členy následně zrušen a majetek zrušeného klubu převeden za souhlasu všech stran na nový klub SSK Opařany.

Na podzim roku 1994 se začala střelnice nově vzniklým klubem obnovovat. Po zastavení činnosti střelnice byla díky působení přírodních živlů a vandalů v žalostném stavu. A tak když se několik zakládajících členů v čele s Josefem Hořejším rozhodlo její stav zlepšit, aby si mohli občas zastřílet, museli si opravdu vyhrnout rukávy a pustit se do práce.

Josef Hořejší v druhé polovině devadesátých let objevil kouzlo IPSC střelby a tak se rozhodl oslovit všechny zájemce o praktickou střelbu v širokém okolí Tábora. Nově vzniklý klub IPSC Tábor se zapsal pod Českou asociaci praktické střelby 18. července 1995 pod číslem 24 s domovinou na střelnici v Čekanicích u Tábora. O dva roky později 18. ledna 1997 se klub IPSC Tábor transformoval do opařanského klubu. Pod číslem 24 jsou opařanští IPSC střelci registrováni v APS ČR dodnes.

Vzhledem k požadavkům mateřských organizací na umístění zkratek IPSC nebo SSK v názvu klubu a s tím související vedení dvojí administrativy, bylo rozhodnuto o založení sdružení občanů SK Opařany, který všechny kluby (SSK Opařany a IPSC Opařany) sloučil a v dnešní podobě funguje dodnes. Střelecký klub Opařany byl zaregistrován 15. února 2001. SK Opařany byl členem 3 organizací: Český střelecký svaz, Asociace praktické střelby a Svazu Branně technických sportů.

Po několika málo měsících houževnaté práce členů, kdy opravili budovu střelnice, zatrubnili potok před budovou, díky čemuž vznikla rovná plocha s 50 metrovou střelnicí, bylo možné 20. srpna 1995 střelnici oficiálně otevřít. Při této příležitosti klub zorganizoval první klubovou soutěž s názvem: První prázdninová sportka v Opařanech, které se zúčastnilo 55 střelců.

Toto byl první krok v dlouholetém budování střelnice do dnešní podoby. Nikdo ze zakládajících členů tehdy netušil, jak se Dolinka za dalších 20 let změní a co společně zažijeme.

Další fáze budování střelnice směřuje k roku 1998, která vyústila vybudováním 7 boxů a položila tak základ pro organizování každoročního mezinárodního závodu Czech National Championship (CNC – Mistrovství ČR) v červenci roku 2000. Tehdy se ještě závod střílel na dvou střelnicích. 7 střeleckých stanovišť v Opařanech a 7 střeleckých stanovišť na zapůjčené vojenské střelnici v Dražicích. Organizace tohoto závodu byla logisticky extrémně náročná a bylo jasné, že pokud chce klub v organizaci CNC pokračovat i v následujícím roce, musí to být na jedné střelnici. Bylo to společné rozhodnutí členů klubu a právě proto se také podařilo téměř nemožné. O rok později měla střelnice již dostatek boxů na postavení 14 stanovišť a celé MČR se konalo pouze v Opařanech. Členové klubu v čele s Rudou a Jirkou De Fantovými pokračovali v budování střelnice neúnavně dál až do roku 2004, kdy s podporou obce Opařany byla střelnice připravená na hostování Mistrovství Evropy s 24 situacemi. Kovové terčové vybavení bylo vyrobeno s obrovskou pomocí společnosti HOKOV pod vedením Michala Hořejšího.

Po mistrovství Evropy v roce 2006 odstoupil z pozice předsedy klubu Josef Hořejší a novým předsedou klubu byl zvolen Jiří Pikeš. Klub za jeho působení ustoupil zdánlivě do pozadí tím, že přímo neorganizuje velké mezinárodní závody. Hlavní činnost se soustřeďuje na údržbu a provoz velmi rozsáhlé střelnice. Ani tato činnost není jednoduchá. Střelnice v Opařanech je přírodní střelnice v údolí a tak je plně vystavena vodním živlům. Několikrát byla významně poškozena, nejvíce však při průtrži v červnu 2013. Polovina střelnice byla paralyzována sesutými valy a zcela splavenou cestou, která prochází střelnicí. Zde se znova projevila síla a soudržnost klubu, který dokázal během 2 týdnů střelnici opravit tak, aby nedošlo k přerušení provozu. S udržením činnosti střelnice dále souvisí i plnění všech stále se zpřísňujících požadavků na technické vybavení střelnic z hlediska bezpečnosti provozu v rámci předpisů EU. Jedná se vlastně o nekonečný proces předpisů, které je třeba proměnit v technická opatření často i velmi nákladná. Ani v posledním období se nezastavil rozvoj střelnice a díky intenzivní trpělivé práci Jirky Pikeše a celého výboru se podařilo dokončit a hlavně oficiálně povolit 100m střelnici, kterou přivítali zejména sportovní střelci z dlouhých zbraní. Dále se buduje velmi potřebné sociální zařízení u budovy střelnice, které je ve fázi hrubé stavby.

Po desetileté přestávce se v roce 2016 po volbě nového výboru klubu vrátil na pozici předsedy SK Opařany zakládající předseda klubu Josef Hořejší.

Během roku 2016 byla dokončena stavba sociálního zařízení a provedena rekonstrukce elektrické instalace a rozvodů vody v přízemí budovy střelnice.

Dále byla zahájena rekonstrukce budovy 100 m střelnice a palebných postavení. Rekonstrukce budovy 100 m střelnice byla do dnešní podoby dokončena v roce 2017. V roce 2017 byla postavena nová dřevěná budova 25 m střelnice v boxu č. 2, která umožňovala nezávislou sportovní činnost při střelbách na myslivecké střelnici.

V roce 2018 byl dokončen dřevěný přístřešek v boxu č. 3. Na konci roku 2018 se podařilo odkoupit od obce Opařany pozemek na kterém leží budova střelnice.

Od konce roku 2018 byla rozpoutána občanským sdružením Občané z. s. kampaň proti střelnici v Opařanech. Tato kampaň se stala i jedním z volebních témat komunálních voleb tohoto sdružení v roce 2018.

Nové vedení obce vstoupilo velmi razantně s likvidačním cílem proti SK Opařany. Návrh z prvního jednání rady obce Opařany byl zrušit nájemní smlouvu SK Opařany. Díky umírněnému přístupu zastupitelstva obce byl tento návrh na následujícím jednání tohoto orgánu odmítnut.

Následně byl rozhodnutím vedení obce odmítnut sportovní kalendář mezinárodních závodů pro rok 2019 pro všechny sportovní disciplíny. Tímto aktem skončil mezinárodní sportovní statut střelnice v Opařanech. Střelecký klub Opařany se rozhodl zachovat s nejvyšší prioritou činnost členů střeleckého klubu s tím, že další sportovní střelecké aktivity podřídí aktuálním (významně zpřísněným) hlukovým limitům.