AKTUALITY
STŘELNICE 2020
LETNÍ KINO 2019
O NAŠEM KLUBU
ÚSPĚCHY KLUBU
STANOVY KLUBU
FOTOGRAFIE
KONTAKT
ODKAZY
CO JE IPSC
VOJENSKÁ HISTORIE
KALENDÁŘ AKCÍ NA STŘELNICI
ČESKY / ENGLISH

Úpravy na střelnici Opařany - dopis pro zastupitelstvo obce Opařany 11.10.2020Dopis zastupitelstvu obce Opařany 14.9.2020

Zpráva SK OpařanyDůležité zprávy SK Opařany 2020


Určeno: Zastupitelstvo obce Opařany

Vážení členové zastupitelstva obce Opařany,

Střelecký klub Opařany a Myslivecké sdružení Opařany Vám předkládají pro informaci aktuální kalendář sportovních, kulturních a společenských akcí, které jsou plánované na střelnici v Opařanech pro rok 2020.
Kalendář je v příloze.

Střelecký klub Opařany současně zasílá aktualizovanou hlukovou studii, která byla provedena na náklady SK Opařany po akustických (odhlučňovacích) úpravách vybraných střeleckých boxů.
Uvedený dokument je ZDE.

Úpravy vybraných střeleckých  boxů byly provedeny na základě konzultací s odbornou firmou. První etapa úprav byla provedena během první poloviny roku 2019. Výsledky úprav odráží přiložená hluková studie.
V současné době byla zahájena druhá etapa úprav. Dokončení druhé etapy se předpokládá do konce prvního čtvrtletí 2020.

Současně Vám sdělujeme organizační změny v uvedených spolcích. Za správu kalendáře odpovídají pro rok 2020 následující funkcionáři spolků:
Za SK Opařany: *Ing. Lenka Hořejší
Za MS Opařany: *Jan Fuka

V kalendáři nejsou uvedeny nepravidelné tréninky spolků.

Všechny plánované sportovní střelecké akce Střeleckého klubu Opařany a partnerů SK Opařany jsou v souladu s platnými hygienickými limity a závěry aktualizované hlukové studie.
SK Opařany počítá s údržbou všech pronajatých prostorů střelnice od obce Opařany a to i těch, které nemůže zatím využívat.

Myslivecké sdružení Opařany plánuje jednání o výjimkách pro sportovní střelecké akce s vedením obce Opařany před zahájení těchto akcí. Jednání se uskuteční nad rámec tohoto společného
sdělení.

Za SK Opařany
Ing. Josef Hořejší
Předseda SK Opařany

V Opařanech dne 14.11.2019


Důležité zprávy SK Opařany 2019

Příloha ke zprávě z 10.5.2019 - ZDE


Odkaz na článek - Milevské noviny z 6.3.2019

Návrh kalendáře 2019 pro zastupitelstvo obce Opařany